Fakturačné údaje spoločnosti

LIFEstav s.r.o.
Bitarová 242, 010 04 Žilina
IČO: 51842017
DIČ: 2120817072
IČ DPH: SK2120817072

Bankové spojenie
Názov banky: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK78 1100 0000 0029 4705 9987
SWIFT kód: TATRSKBX